3

L’agulla que ens parla

Albert Cilveti

Els objectes funcionals sempre han despertat una curiositat entre els artistes visuals. L’imperdible, el botó, la clau… són el pretext de poesies visuals i desprenen un poder estètic i poètic amb una capacitat d’ésser tan bells i útils a la vegada que potser altres objectes no posseeixen.

La forma senzilla i humil de l’agulla d’estendre la roba la situem en un context mediterrani, diria més, en una ubicació pretesament local. Aquesta peculiar pinça ens transporta a experiències viscudes en terrasses o balcons, en conseqüència ens remet inevitablement a la memòria.

Text d’Enric Llevat (extracte) 

Descarregar