5

Els dubtes de la A

Mar Borrajo Valls

La a ha decidit transformar-se en d, i és en aquest procés quan descobreix que també pot ser: b, p, q i g. Davant d’aquestes noves opcions es trobarà perduda.

 

Descarregar